Quản lý thuyết trình

Trung tâm quản lý bài thuyết trình

Các trung tâm quản lý bài thuyết trình (nhận bài thuyết trình) tạo cơ hội cho người thuyết trình tải tài liệu thuyết trình của họ lên máy chủ trước hoặc trong sự kiện. Chúng được kiểm tra và hệ thống hóa bởi các đồng nghiệp của chúng tôi và chúng chỉ ra các vấn đề có thể xảy ra. Hệ thống giúp giảng đường dễ dàng quản lý và các bài thuyết trình có thể dễ dàng theo dõi cả trong và ngoài hội trường. Trung tâm quản lý thuyết trình được khuyến nghị từ các hội nghị chuyên đề nhỏ hơn đến các đại hội lớn nhất, nơi mà quy trình này đòi hỏi sự trật tự nhất.

Giao diện web miễn phí của chúng tôi có sẵn cho tất cả mọi người.

Máy chủ của chúng tôi nhận các bản trình bày từ mọi nơi trên thế giới 24 giờ một ngày. Điều này cho phép các diễn giả tải lên tài liệu của họ vài tuần trước sự kiện, tài liệu này đã được kiểm tra bởi các đồng nghiệp của chúng tôi. Nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào, hãy nhớ liên hệ với những người biểu diễn để mọi thứ diễn ra suôn sẻ tại sự kiện.

Quản lý thuyết trình
Quản lý bản trình bày và trạm truy cập